Özgeçmiş

Prof. Dr. Hacı Duran

 • 1961’de Besni’nin Sayören köyünde doğdu, 1980’de Sivas Lise’sinden mezun oldu, 1986’da Ankara üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde 1987-1993 yılları arasında çalıştı. İstanbul Üniversitesi’nde doktora yaptı
 • 1993-1999 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde akademik çalışmalar yaptı. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi alanında doçent oldu.
 • Çeşitli kurumlarda İş analizi ve etüdü çalışmaları yaptı. Bu kurumların örgütsel gelişmesi çalışmalarında bulundu.
 • 1997-98 yıllarında  “Avrupa’da Üçüncü Neslin Uyum ve Kimlik Sorunları” başlıklı projede araştırmacı olarak çalıştı.
 • 2000 ve 2007 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi dekanlığını yaptı. Aynı yıllarda Gaziantep Üniversitesi yönetim kurulu ve senatosu üyeliği yaptı.
 • Binası olamayan Adıyaman Eğitim Fakültesi için hazırladığı proje Vehbi Koç Vakfı tarafından kabul edildi.
 • Adıyaman Üniversitesinin kurulması için gerekli olan bütün raporları hazırladı. Bu amaçla üniversiteleşme çalışmalarının alt yapısını bizzat kendisi yürüttü.
 • Adıyaman’da üç tane Avrupa Birliği projesinde çalıştı. Bu projelerin ikisinde uzmanlık birisinde ise proje koordinatörlüğü yaptı. Bunların dışında yerel düzeyde Adıyaman Belediye’sinin, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitim programlarında dersler verdi. Çeşitli kamu kuruluşlarının düzenlediği programlarda konferanslar verdi.
 • Bölgesel sorunlarla yakından ilgilendi. Adıyaman’ın gelişmesi ve kalkınması için yapılması gerekenler hakkında mahalli gazetelerde makaleler yazdı, demeçler verdi.  Bu manada birçok köy derneği yöneticisiyle, ortak girişimlerde bulundu. Halk eğitimini köylerde ve köy derneklerinde halka ulaştırma çabası içinde oldu.
 • TRT Gap televizyonunda bölge ve kadın sorunları hakkında bir çok konuşma yaptı. Arap TV’de medeniyet ve modernleşme konularında konuk olarak bulundu.
 • Milliyet, Zaman ve Vakit gazetelerinde çok sayıda yayınlanmış aktüel makalesi bulunmaktadır. Yerel yönetimlerle ilgili olarak Yerel Siyaset dergisinde yayınlanmış bir çok makalesi bulunmaktadır. Aktüel fikir yazıları, haberakademi.net, haber10.com, habername.com, kocaeliaydinlarocagi.com, turkparter.de, vb. bir çok sitede yayınlandı.
 • Gap Kültür Birliği’nde atölye çalışmalarına uzman olarak katıldı. Bu amaçla Mardin’de üstün zekâlı öğrencilere, sosyoloji dersleri verdi, onlarla beyin fırtınası programları yaptı.
 • Tübitak Sosyal ve Beşeri Bilimler Bölümü Başkanlığına sunulan projelerde panelist ve olarak görev aldı.
 • Stratejik Düşünce Enstitüsü’nce yapılan, Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi bilim heyeti üyesidir.
 • Ürdün Yermuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümünde Misafir Öğretim üyeliği yaptı. Arapça olarak sosyoloji dersleri verdi.
 • Milli Eğitim, Turkuaz, Akra, Sakarya Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Karaelmas Üniversitesi sosyal bilimler dergileri hakemliği, Newsa elektronik sosyal bilimler dergisi ve Yerel Siyaset dergisi editörlüğü yapmaktadır. Lübnan’da yayınlanan Mecelletü Cili’l-Dirasati’s-Siyasiyye ve’l-Alakatu’d-Devliyye, dergisi yayın kurulu üyesidir.

  Arapça, İngilizce biliyor. Arap yayınlarını yakından takib ediyor. Arapça sosyoloji dersleri ve konferanslar verdi. Yayınlanmış iki tane kitabı ve 60 aşkın bilimsel makalesi vardır. Bir çok dergide yayınlanmış röportajları vardır.